dinsdag 1 mei 2018

Feesttrein

Daar stonden we dan met zijn allen, er helemaal klaar voor: de feesttreinen van Arriva en NS  arriveren op het station van Winschoten ter opluistering van de feestvreugde in Winschoten! 150 jaar treinen vandaag van overal in het land naar Winschoten, via eerst nog Leeuwarden, want Meppel-Groningen was in 1868 nog niet helemaal klaar.

150 jaar geleden werd er ook al druk gevierd zegt de Middelburgse Courant:

Middelburgse Courant van 5 mei 1868 

Het was nog spannend in 1868 of het zou lukken om op 1 mei open te gaan. De Provinciale Drentsche en Asser Courant van 16 april vermeldt dat het stationsgebouw en omgeving zo ver zijn, dat er al personeel onderweg is, maar dat het nog onduidelijk is of het op 1 mei wel gaat gebeuren:

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 16 april 1868
Op 22 april was het zeker: per 1 mei treinen in Winschoten. Op 21 april was er weliswaar nog een klein ongelukje gebeurd, maar grote gevolgen waren er gelukkig niet.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van 24 april 1868
Feest dus op 1 mei 1868. Op 1 mei 2018, exact 150 jaar later, werd uiteraard door hele drommen op de feesttrein gewacht, het station feeëriek verlicht, alle hoogwaardigheidsbekleders aanwezig en een mooie herdenkingspenning voor iedere aanwezige.

Drukte van belang!
Daar komt de trein vandaan

 Waarschijnlijk is op 1 november in Nieuweschans het feest nóg groter, dan vieren we dat de hele lijn van Harlingen naar Nieuweschans 150 jaar oud is.

zaterdag 4 november 2017

Symbool

Het is belangijk en helemaal van deze tijd om een "symbool" te hebben, een symbool dat staat voor de natie. Een vlag is dat symbool, de "nationale driekleur", de "nationale vlag". Dat zeggen tenminste 145 leden van de Tweede Kamer met als belangrijk argument dat anderen dat óók zeggen. Het idee is deze keer afkomstig van twee leden die in een motie spreken over de "nationale driekleur" die in plenaire vergaderzaal van het Nederlandse parlement zichbaar gemaakt moet worden en dat het presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat maar moet regelen.

Nou heb ik even gekeken naar de meest recente keer dat het Nederlandse parlement plenair aan het vergaderen ging en toen zag ik dat die plenaire vergaderzaal van het Nederlandse parlement al is vergeven van de symbolen, tot Europese aan toe:


Zeg nou zelf, een nationale driekleur is hier toch wat overdone? En dan heb ik het maar niet over wat de indieners beschouwen als nationale driekleur, op "historische gronden" zou dat best eens een andere kunnen zijn dan de driekleur die in 1937 tot nationaal werd benoemd. Één van beide weet in de pers te zeggen "‘ontzettend trots’ te zijn „dat onze nationale driekleur als teken van onze nationale identiteit nu in ons parlement zichtbaar wordt”", de ander staat regelmatig op de foto in een driekleur die het in 1937 niet gehaald heeft (hele partijen hangen overigens die historische kleurstelling als huisstijl aan).

Ik heb wel de boodschap begrepen en ben op zoek gegaan naar symbolen in vlag-vorm die mijn identiteit zichtbaar kunnen maken. Dit zijn dan de mijne, de vlaggen van de gemeenten waaruit mijn voorouders tot en met mijn betovergrootouders geboortig zijn. De vlaggen zijn die van de huidige gemeenten, dus niet van de oorspronkelijke gemeenten, die bestaan bijna allemaal niet meer. Geeft niet, vlaggen zijn relatief nieuwe symbolen immers, onze nationale driekleur bijvoorbeeld is pas sinds 1937 formeel symbool.

Mijn identificerende symboolvlaggen heb ik in kwartierstaatvolgorde gezet, volgens geboortegemeenten. Het zijn eigenlijk bijna allemaal geherindeelde gemeenten, maar ik moet het er maar mee doen. Met al dat herindelen gaat geloof ik wel wat identiteit verloren zo hier en daar (Roswinkel is echt geen Emmen, Nijeveen had niet zoveel met Dwingeloo), maar dat is voor rekening en verantwoording van onze identiteitspolitici die voorstanders van het herindelen van gemeenten zijn. Consequent doortrekken van die herindelingsneigingen is er overigens niet bij ...


Hier een wapen ter voorkoming van problemen
Mijn identiteit wordt dus voornamelijk gesymboliseerd door wat de vlag van de gemeente Westerveld lijkt te zijn. Een sneue vlag. Die van de gemeente Emmen is al wat beter, maar die van de gemeente Vlagtwedde, ja, die heeft het voor mij wel. Jammer dan weer dat die gemeente in de herindelingsdriften binnenkort ten onder gaat.

zondag 30 juli 2017

Visvliet

 Visvliet, mooi, klein dorpje, acht straten. Visvliet ligt aan de oostkant van de Lauwers, in Groningen dus. De Lauwers is de oostgrens van Friesland sinds Karel Martel in 734 het legertje van Poppo in de slag aan de Boorne in de pan hakte.

De Olde Lauwers tussen Pieterzijl en Warfstermolen, bij De Leegte. Dit is dan de grens tussen Groningen en Friesland. Aan de oostkant van he watertje, voor het bruggetje, staat al een bord dat beweert dat daar de gemeente Kollumerland c.a. begint. Volgens mij is het tijd voor een nieuw oproer om dit landjepik terug te draaien!
Windvis
Visvliet heeft een 15e eeuws kerkje, voornaamste doel van het bezoek aan Visvliet. Het verhaal over het kerkje hoef ik niet uit te zoeken, dat heeft de tegenwoordige eigenaar, de Stichting Oude Groninger Kerken, al gedaan. Hoofdlijnen uit het verhaal van de Stichting:
De kerk is in 1427 in gotische stijl gebouwd en was gewijd aan Gangulfus.  De klok werd in 1630 gegoten door Hans Falck. De preekstoel uit 1714 heeft snijwerk van doodssymbolen en van een vis in een vliet. Het koor wordt gevuld door maar liefst zes herenbanken. Een gedenksteen in het koor wijst op de roggeprijs in 1557. Het orgel werd in 1869 gebouwd door Petrus van Oeckelen.
Blijven mij over de plaatjes.

Sleutel te verkrijgen bij één van de drie sleuteladressen. De adressen staan op een bordje aan de kerk. Voor veel kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken hoef je niet meer een sleuteladres te zoeken, die zijn al open

De noordzijde

De oostzijde

De zuidzijde met de ruiter waar de windvis bovenop zwaait

Voordeur
Van west naar oost

Van oost naar west

De bank in het koor

Orgel, in het midden onderaan staat volgens mij dat R.L. Terpstra het geschonken heeft met als jaartal 1869. Ik vermoed dat het dan om Reitze Luitjens Terpstra gaat, overleden in Visvliet op 22 december 1865. 


De roggeprijs is 1557. Gerardus Wiltinck van Dwingel was abt, de 30e zo te zien, van het Cisterciënzerklooster Jerusalem, net in Friesland (Gerkesklooster). Zie over Gerardus het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek en je leert nog veel meer

Frontpaneel van de preekstoel, goed kijken en je ziet onderin inderdaad een vis in de vliet
Het bibliotheekje in de consistoriekamer. Per 1 juli gesloten ...
De Heirweg, links de kerk