zondag 24 februari 2013

Watersnoodwerken

Vanmiddag was het mooi weer, dus wandelen. Dit keer vanuit Bellingwolde langs het Veendiep richting Westerwoldse Aa. Langs het Diep loopt een dijk, nodig om te zorgen dat 'we' geen natte voeten krijgen. Ik had het nergens gelezen, maar die dijk lijkt niet zo goed ... Landbouwplastic en zandzakken langs de dijk.

   
 Nog meer landbouwplastic en nog meer zandzakken langs de dijk.
Dit moet door de dijk beschermd worden, landbouwgrond, mooie wilgen en Jykke. Het fietspad is onderdeel van de NAP-route.

zaterdag 23 februari 2013

Heksen op de Giezelbaarg

Giezelbaarg
In de driehoek Wessinghuizen, Veele en Wedde ligt de Geselberg, Giezelbaarg zeggen wij. De Giezelbaarg is een gewone natuurlijke heuvel, zoals die in Westerwolde wel meer zijn. Het bijzondere van deze heuvel ligt in de functie die hij eeuwenlang heeft gehad: executieplaats van de heerlijkheid Westerwolde. Het Landrecht van Westerwolde van 1576 regelde in artikel 171 dat lijfstraffelijke zaken werden behandeld op de Wedderborg. De executie van die zaken werd dan uitgevoerd op de Giezelbaarg.

Wedderborg
Uit de rekeningen van de drost van Westerwolde blijkt dat op de Wedderborg eind 16e eeuw heksenprocessen zijn gevoerd. In de rekeningen van 1587 en 1589 worden deze in ieder geval vermeld. Bij de Giezelbaarg is tamelijk recent een steen geplaatst "Ter herinnering aan een gruwelijke gebeurtenis in Westerwolde" waarop data van executie alsmede de namen van de wegens hekserij veroordeelden zijn vermeld.

  
 .
Merkwaardig vind ik dat iemand een kerststukje voor die steen legt, compleet met sneeuwpoppetje. Wat beweegt iemand om dat te doen? Maar er zijn nog meer merkwaardige zaken te vinden op en bij de Giezelbaarg.


Voor de herinneringssteen is duidelijk een vuurtje gestookt, en wat te denken van die twee gebroken takken die daar liggen?


Midden op de berg ook een vuurplaats en om twee bomen een merkwaardige witte kring.

Beide vuurrestanten zijn recent, moet ik nu aan een religieuze bijeenkomst op het vuurfeest Imbolc denken? En dat in Westerwolde ...
Giezelbaarg


dinsdag 12 februari 2013

Het ziekenhuis en mijn privacy

Wie de verschillende media volgt weet allang dat het bij ziekenhuizen weleens misgaat wanneer het de privacy van patiënten betreft. Ongelukken kunnen gebeuren, fouten worden gemaakt, onwetendheid en desinteresse zijn gemeengoed.
Verleden week moest ik in het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten zijn, onderdeel van de Ommelander Ziekenhuis Groep. Vantevoren was mij verteld dat ik een nieuw pasje moest laten maken, met foto, om fraudemogelijkheden zoveel mogelijk te beperken. Prima, de fraudemogelijkheden van ziekenhuizen worden zoveel mogelijk beperkt, die van mij dus ook. Geen problemen mee. Maar en passant kreeg ik te horen dat het nieuwe pasje nog een andere functie heeft, ik kan/moet me daar namelijk mee aanmelden bij het secretariaat van de specialist bij wie ik moet zijn.
Hoe werkt dat? Nou, op centrale plaatsen in het ziekenhuis hangen 'aanmeldzuilen'. Je moet de barcode van je pasje voor een lezer houden en dan krijgt het betreffende secretariaat melding dat je in het ziekenhuis aanwezig bent. Handig toch? Maar: ik moet mij na die aanmeldzuil ook nog een keer irl aanmelden bij het betreffende secretariaat, dus winst en/of vooruitgang zie ik niet. Wat ik wel zie is het volgende:

Dat scherm is dus een halve meter breed en uitermate goed leesbaar. Voor de patiënt, maar ook voor iedereen in de nabijheid van het scherm. Meerwaarde heeft het niet voor de secretariaten (de patiënt moet zich daar nog steeds melden en zijn pasje afgeven (navraag bij het secretariaat van de specialist waar ik moest zijn bevestigde de nul-meerwaarde voor het secretariaat)) en voor de patiënt ook niet, die ziet alleen maar zaken op het scherm die hij al wist: eigen naam, tijd afspraak en bij welke specialist. En iedereen kan meelezen dat meneer x, mevrouw y, bij de nefroloog, de uroloog of een ander oog moet zijn.
Tot zover de bescherming van de privacy van patiënten in het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten ...