zaterdag 22 augustus 2015

Martinikerk, Groningen

Uit het Monumentenregister:

HOOFDKERK van de stad, ontstaan uit een driebeukige kruiskerk uit de 13e eeuw, die in de 15e-16e eeuw vergroot en westwaarts uitgebreid werd en in 1450-1460 van een nieuw koor met omgang werd voorzien. Aan de noordzijde van het koor tweebeukige kapel met verdieping en sacristie. Schip en koor geheel in steen overwelfd.

In het koor geschilderde gewelfsleutels en in tot nissen gedichte openingen boven de arkade van het koor, vroeg-Renaissance geschilderde Bijbelse voorstellingen. In de arkade natuurstenen afscheidingen, 15e eeuw, aansluitende bij eiken hekken, 17e eeuws. Drieklaviersorgel met vrij pedaal. Hoofdkas met snijwerk uit 1542, de pedaaltorens van Arp Schnitger 1692. Het rugwerk werd in 1729 gemaakt door F.C. Schnitger en A.A. Hinsz. Een klaviers mechanisch koororgel, gemaakt door J. Picard in 1742 en vermoedelijk onderdeel van een groter orgel, afkomstig uit Limburg. Twee hooggestoelten waarvan een met twee poortjes en onderbanken met gesneden wangen. Wandbank en lambrisering in het koor en overhuifd gestoelte XIXe eeuws. Epitaaf voor Wessel Gansfort, 18e eeuws.

Talrijke grafzerken in de koorvloer, o.a. uit 1535 met koper ingelegd, uit 1557 en 1570 door Vincent Lucas en een dergelijke 16e eeuwse. In de kooromgang-vensters, fragmenten gebrandschilderd glas. 


En hoe ziet dat er dan uit? Nou, zo!

Oostelijke ingang van het schip aan de St. Jansstraat

Drie rondvensters in de noordgevel van het schip aan het Martinikerkhof

Zuidzijde van het koor
Gewelf van het koor

Zuidgevel van het koor, met schilderingen

Noordelijke zijbeuk van het schip, let ook op de banken
Middenschip en het orgel
Gewelfschildering in het schip
Kapconstructie, ik denk boven het koor maar ik was enigszins gedesoriënteerd
Gewelf boven het schip (denk ik)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten