zaterdag 23 maart 2013

Waterkering voor de Constitution

Deze kwam ik tegen bij het opruimen van de laptop, een knipsel uit waarschijnlijk de Leeuwarder Courant van 2 februari 2009:


Aangezien ik nog nooit de National Archives and Records Administration (NARA) heb bezocht heb ik dus even moeten kijken welk water zo bedreigend kan zijn. Nou, er is inderdaad genoeg. Zo heb je de Constitution Gardens Pond, de Reflecting Pool, het Tidal Basin, de Southwest Duck Pond, de Capitol Reflecting Pool. Allemaal water vlakbij de National Archives, maar waarschijnlijk niet zo bedreigend (hoewel Tidal Basin niet zo best klinkt). Ongetwijfeld zal het grootste gevaar komen van de Potomac en de wateren die daarop uitkomen en die ongetwijfeld regelmatig hoog opgestuwd kunnen worden, de Atlantische Oceaan is tenslotte niet ver weg.

Van Google Earth geleend

Maar ook gewoon regenwater lijkt een bedreiging voor het NARA. In het Report on Flooding and Stormwater in Washington, DC van de National Capital Planning Commission uit 2008 is veel te vinden over gevaren en gevolgen van overstromingen. De volgende passages over het NARA vond ik:

June 2006 Flooding
On June 19, 2006, a wet weather pattern started in Washington. Soon thereafter, from June 25 through June 27, intense tropical downpours inundated the District. The heaviest rainfall fell from early evening on Sunday, June 25, through the early morning hours of June 26, with a total recorded accumulation of 7.09 inches on June 25.
The extensive flooding shut down operations at four key federal office buildings––IRS Headquarters, the Commerce
Department, the Justice Department, and the National Archives. Several Smithsonian museums along Constitution
Avenue also closed their doors. The National Gallery of Art closed due to a weather-related steam outage, and the
National Zoo banned cars because of flooding in the parking lot. Rock Creek Parkway became impassable and
had to be closed when Rock Creek overflowed its banks and flooded the road.

National Archives Building
Constitution Avenue flooded on Sunday evening, June 25. Rainwater poured down the driveways of the 7th and 9th
street sides of the building and flooded the transformer vaults and the subbasement areas. The two transformer
vaults were submerged in up to eight feet of water.
 A number of factors unique to DC make flood control and stormwater management more vexing. First, while many of the riparian areas in DC are parklands that retain some of their natural floodplain functions, many priceless monuments, museums, and national structures are locatedin areas likely to flood. Many monuments are designed to withstand intermittent flooding, but clean-up can be costly and the impacts of repeated flooding may compound overtime. For other structures, flooding can be devastating and
irreversible, as would have been the case at the National Archives if the agency had been unable to mitigate the June 2006 flooding.

Het rapport geeft aan dat er maatregelen moeten worden genomen tegen overstromingen. Is de Kamper waterkering een gevolg van de conclusies van het rapport? Dan is er wel snel gehandeld.


Hoe zit het eigenlijk in Nederland, houden onze archieven het wel droog als het water in de rivieren wat hoger komt of hebben we hier en daar niet zo slim dan wel op hoop van zegen maar wat gebouwd? Er is vast geen archiefdienst die, zoals klaarblijkelijk het NARA, een eigen waterkering heeft laten aanleggen om uitvoering te geven aan artikel 28 van de Archiefregeling:

Artikel 28. Situering
Het gebouw waarin een archiefruimte of archiefbewaarplaats is of wordt gesitueerd, is door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van risico’s van:
  • a. brand;
  • b. overstroming; en
  • c. vochtindringing door opkomend grond-, regen- of rioolwater, alsmede van elke overige vorm van wateroverlast.


2 opmerkingen:

  1. Collega Suir heeft de ligging van nieuwe gemeentelijke archiefruimten en -bewaarplaatsen wel altijd meegenomen in zijn beoordelingen en richtingaanwijzingen (omdat het geen adviezen zijn). In sommige gevallen heeft dat ook tot nadere maatregelen geleid, maar geen aparte dijken bij mijn weten.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. In de Citadel is alleen de onderste depotverdieping voorzien van een tegen water beschermend binnenjasje, de bovenste verdieping niet, omdat ze dachten dat het water toch nóóit zo hoog zou komen te staan... wat in de laatste jaren onjuist bleek. Dat resulteerde in enkele plasjes. (Maar niks dramatisch hoor, Ingmar!) ;-)

    BeantwoordenVerwijderen