zondag 14 april 2013

Archieven en het Verdrag van Parijs van 30 mei 1814

Op 30 mei 1814 werd het Verdrag van Parijs gesloten. Uiteraard is artikel XXXI het meest interessant:

"De archiven, kaarten, plans en documenten van welken aard ook, aan de afgestane landen behoerende, of derzelver administratie betreffende, zullen, getrouwelijk, te gelijk met de landen, terug gegeven  worden, of indien zulks onmogelijk zij, binnen een tijdsverloop, niet langer dan zes maanden na de teruggaaf van de landen zelve.
Die bepaling is toepasselijk op de archieven, kaarten en platen, die uit de gedurende eene korte tijd door de onderscheiden legers bezet geweest zijnde landen genomen mogten zijn."

Respect des fonds dus.

Dat in artikel VI ook nog iets gezegd wordt over Holland en souvereiniteit en huis van Oranje, ach ...
 
 

 


2 opmerkingen: