zaterdag 14 december 2013

Verbaas u niet, verwonder u slechts

Vandaag in het nieuws:

 Hengelsporters brengen zeeforel naar Groningse wateren


Geplaatst: 12:29 uur, zaterdag 14 december 2013

afbeelding
 Foto: Steven Radersma

Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe vist zaterdag naar zeeforellen in het Duitse Delmenhorst bij Bremen. De vangst moet zorgen voor nageslacht in ons gebied.
Sportvissers kun je midden in de nacht wakker maken voor een zeeforel maar in Groningen en Drenthe zijn ze niet meer te vinden. Daarom wil Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe die vis weer terug in onze wateren.

Daarvoor moeten waterlopen van het Lauwersmeer tot in Drenthe worden aangepakt om de forel weer te laten zwemmen en paaien. Eerder lukte dat al in Denemarken en Duitsland.En wat zegt de Uitvoeringsregeling visserij:

Gesloten tijd voor vissoorten (art. 5c Uitvoeringsregeling visserij)
Op grond van art. 2a, lid 2 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het "Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985" kan de minister van Economische Zaken voor bepaalde vissoorten een gesloten tijd vaststellen. Op grond van deze bevoegdheid heeft de minister in art. 5c van de "Uitvoeringsregeling visserij" voor een aantal vissoorten een gesloten tijd vastgesteld. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode niet in bezit mag hebben en dus in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.
Let op: naast de gesloten tijden voor bepaalde vissoorten geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer: tot en met 31 mei) voor de meeste wateren ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een stukje vis en slachtproducten (zie het volgende hoofdstukje). 
Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden:

  • Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)*.
  • Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.
  • Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)*.
  • Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
  • Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.

Zeeforel


Zeeforel

Salmo trutta trutta, Linnaeus, 1758*

Gesloten tijd van 1 januari t/m 31 december

Lengte afgebeelde vis: 60 cm.

V

Lengte tot circa: 140 cm.Toelichting

Herkenning 1 Heeft een vetvin. 2 Tussen de achterkant van de vetvin en de zijlijn liggen, geteld in de richting van de aangegeven pijl, 14-17 rijen schubben (de schub op de zijlijn niet meegeteld). 3 De bovenkaak loopt door tot achter het oog. Op het lichaam komen zwarte, min of meer kruisvormige vlekjes voor. 4 Dit is de trekkende vorm van de forel. Kan worden verward met de zalm. Verspreiding Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs de Nederlandse kust vrij algemeen. Wordt ook aangetroffen in het IJsselmeer en de rivieren, maar komt meer voor langs de Noordzeekust en de Wadden (zgn. ‘schotzalm’). Leefwijze Zeeforel trekt in juli tot november vanuit zee de rivieren op om zich in rivieren en beken boven grind- en stenige bodems voort te planten. Na één tot vijf jaar trekken de jonge forellen naar de kustwateren waar ze één tot vijf jaar verblijven. Voedsel Hoofdzakelijk insectenlarven, kreeftachtigen en vis.Geen opmerkingen:

Een reactie posten